low vf 肖特基,solar diode,sic diode,桥堆,稳压管-全盛棋牌69cc官网版

济南晶恒 1997—
中国半导体分立器件研发制造基地

标题

if(a)

vrrm(v)

ifsm(a)

vf(v)

@if(a)

[email protected]℃(ua)

trr(ns)

outline

2.0 60 50 0.70 2.0 100
2.0 100 50 0.85 2.0 20
2.0 150 50 0.90 2.0 20
2.0 200 50 0.95 2.0 20
2.0 20 50.0 0.55 2.0 100 smbf
2.0 30 50.0 0.55 2.0 100 smbf
2.0 40 50.0 0.55 2.0 100 smbf
2.0 60 50.0 0.70 2.0 100 smbf
2.0 100 50.0 0.85 2.0 20 smbf
2.0 150 50.0 0.90 2.0 20 smbf
2.0 200 50.0 0.95 2.0 20 smbf
3.0 20 80 0.55 3.0 100
3.0 40 80 0.55 3.0 100
3.0 60 80 0.75 3.0 100
3.0 100 80 0.85 3.0 20
3.0 150 80 0.90 3.0 20
3.0 200 80 0.95 3.0 20
3.0 20 80 0.55 3.0 100
3.0 40 80 0.55 3.0 100
3.0 60 80 0.70 3.0 100

联系晶恒contact

咨询热线:400-055-0531

电话:0531-86943657

传真:0531-86412824

邮箱:[email protected]

地址:山东省济南市历下区和平路51号